Vážení zákazníci,

správne hustenie pneumatík môžete vykonávať podľa hodnôt, ktorú sú uvedené v tabuľke Odporúčaný tlak pneumatík.