Zapojenie prívesu

Spojovacie zariadenie oko DIN 40 je alternatíva k zapojeniu na guľa ISO 50. Výška zapojenia na stred oka je štandardizovaná na cca 70cm od zeme.