Zabezpečenie prívesu

Zámky slúžia k zabezpečeniu prívesu proti krádeži.