Podperné nohy

Podperné nohy slúžia ku stabilizácii prívesu behom manipulácie s nákladom.