Oporné kolečko

Oporné kolečko uľahčuje manipuláciu s prívesom a pri zapájaní za automobil.

Oporné koleso na prívese VZ