Plastové kliny

Plastové kliny slúžia k zaisteniu prívesu proti pohybu.