Pečať Spoločensky zodpovedný podnik

pecat_szp_4x4.jpg Jedným z najdôležitejších pilierov každého štátu sú spoločensky zodpovedné podniky. Ministerstvo financií zverejnilo Zoznam daňových subjektov s výškou ich splatnej dane za rok 2013, pretože aj  táto skutočnosť poukazuje na spoločenskú zodpovednosť ekonomicky zrelých podnikov. Týmto projektom chceme upozorniť na podniky, ktoré sú významným pilierom ekonomického rastu krajiny a zároveň pristupujú k podnikaniu s nadhľadom a profesionalitou. Zodpovedné podnikanie (ZP) znamená, že firmy pri dosahovaní zisku rešpektujú potreby všetkých partnerov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzajú do kontaktu. Týmito partnermi sú (nielen) zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, lokálna komunita i životné prostredie ale i štát. Zodpovedné podnikanie je teda široký pojem, ktorý je nevyhnutne spojený s každodenným fungovaním firmy a jej správaním sa smerom dovnútra i navonok a odráža sa i vo  vývoji nových produktov a služieb Hlavné prínosy zodpovedného podnikania pre firmu zvýšenie predaja (zisku) vďaka ponuke zodpovedných produktov a služieb a lepšej reputácii; zvýšenie príťažlivosti pre investorov, lepší prístup ku kapitálu; zvýšenie atraktivity pre potenciálnych zamestnancov; zvýšenie lojality existujúcich zamestnancov; zníženie nákladov vďaka opatreniam ekologickej efektívnosti pri prevádzke a výrobe; zlepšenie risk manažmentu vďaka spolupráci s dodávateľmi, či programom BOZP; zlepšenie reputácie a získanie pozitívneho obrazu u širokej verejnosti.

Protokol_SZP_35789557_AGADOS_Slovakia_s.r.o..pdf Protokol_SZP_35789557_AGADOS_Slovakia_s.r.o..pdf (1,97 MB)

pe__a__.jpg