Osvetlenie, elektroinštalácie, adaptéry

 Ilustračny náhľad zapojenia elektroinštalácie pre prívesy