Mýty o bezpečnosti prívesov s rýchlosťou 130 km/hod

100_km_hod.jpg Je rychlosť 130 km/hod u prívesov zbytočná a nebezpečná?Je príves pri tejto rýchlosti nestabilný? Ako to v skutočnosti je?

Proti týmto názorom možno povedať jednoducho iba to, že všetko záleží na skúsenosti vodiča a na správnom rozložení a type nákladu na prívese. Je pravda, že nie každý príves je pri tejto rýchlosti stabilný a pre túto rýchlosť vhodný - väčšina výrobcov túto rýchlosť schválenú nemá alebo má iba čiastočne, na niektoré typy.

Pokiaľ je rozloženie nákladu rovnomerné, náklad je bezpečne upevnený a vodič prispôsobí jazdu aktuálnym podmienkam a dopravným predpisom na komunikácii, nehrozí žiadne nebezpečie, nieto nejaké sankcie od polície. Toto samozrejme platí obecne, nie iba pre prívesy s rýchlosťou 130 km/hod!!! Nikde nie je písané, že vodič musí ísť s prívesom 130 km/hod, ale má tu možnosť s prívesom ísť.

Príklad pre porovnanie:

Pokiaľ na strešnej zahrádke auta upevníte 4m dlhé drevené hranoly s hmotnosťou 200kg , tiež pravdepodobne nebudete využívat max. rýchlosť automobilu napr. 180 km/hod, aj keď ho ani nepreťažíte, pretože Vám to typ nákladu skrátka nedovolí. Napriek tomu predsa nemožno povedať, že max. konštrukčná rýchlost automobilu je 180 km/hod je zbytočná...

Je samozrejmé, že s plne naloženým prívesom pri rýchlosti 130 km/hod má ťažné vozidlo vyššiu spotrebu paliva a dlhšiu brzdnú dráhu. To ale obecne platí aj pre jazdu bez prívesu a opät je jasné, že vodič musí prispôsobiť rýchlosť a jazdu podmienkam prevádzky a stavu vozovky a v neposlednom rade dopravným predpisom. Ale to už sa dostáváme säť na začiatok…