Predajcovia

František Sanisló - NOVÁTOR

Trolejbusová 2
040 01 Košice
Slovensko
Telefón: 055/6780015
E-mail: novator@novator.sk
WWW: www.novator.sk