Certifikácia - Medzinárodné ocenenie AA, A

wwwAgados_certifikat_AA_SK.jpg  Certifikát s hodnotením A až AA dosiahne priemerne 15,9 % subjektov pôsobiacich v Slovenskej republike. Prestížne hodnotenie AA môže získať len 5,8 % najkvalitnejších spoločností.  Ocenenie môžu získať iba tie spoločnosti, ktoré spĺňajú prísne ekonomické kritériá a podmienky certifikácie. Podmieňujúcimi kritériami je zaručená exkluzitiva tých spoločností, ktoré môžu certifikát získať a potvrdiť ním svoju pozíciu na trhu.

Certifikáty v jazykových mutáciach (SK, EN, DE)

Agados_certifikat_AA_SK.pdf Agados_certifikat_AA_SK.pdf (211,47 KB

Agados_certifikat_AA_EN.pdf Agados_certifikat_AA_EN.pdf (228,84 KB

Agados_certifikat_AA_DE.pdf Agados_certifikat_AA_DE.pdf (236,81 KB)Agados_certifikat_AA_SK.jpgproduktov___list_AA.jpg