Košický kraj

Kosicky_kraj.png

Peter Klešč-Klešč

Peter Klešč-Klešč
Oľšavka 17
05361 Oľšavka
Slovenská Republika
Telefón: 0914272198
E-mail: stavebninyklesc@gmail.com
WWW:

CONTI - CAR

CONTICAR
Ukrajinská 58
04018 Košice
Slovenská republika
Telefón: 0905 747 979
E-mail: info@conticar.sk
WWW: www.conticar.sk

František Sanisló - NOVÁTOR

Trolejbusová 2
040 01 Košice
Slovensko
Telefón: 055/6780015
E-mail: novator@novator.sk
WWW: www.novator.sk