Návody, schémy

zapojeni_vidlice.jpg Ako zapojiť 7-pólovú elektroinštaláciu? A ako 13-pólovú?..... A čo protispojky svetiel...

A