Mýto a prívesy kategórie O1 a O2

eznamka.png Autá kategórie M1 a  N1 s prívesom nad 3,5 t nepodliehajú platbe mýta, platia iba diaľničné nálepky.

Autá s prívesom s celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy nad 3,5 tony od štvrtka 15. apríla 2010 neplatia mýto. Ide o vozidlá spadajúce do kategórie M1, N1 a M1G, N1G.

Pri vytvorení jazdnej súpravy nad 3,5 t je povinnosťou vodiča pri použití diaľnice alebo rýchlostnej cesty zakúpiť si elektronickú diaľničnú nálepku (www.eznamka.sk).

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii elegantným spôsobom vyriešilo problémy okolo prívesných vozíkov. Zanikne nezmyselná povinnosť telefonicky aktivovať alebo deaktivovať palubnú jednotku elektronického výberu mýta, zakaždým keď vodič pripojil alebo odpojil prívesný vozík a tým prešiel medzi kategóriami do 3,5 tony a nad 3,5 tony. Namiesto registrácie a aktivácie palubnej jednotky, bude postačovať zakúpiť elektronickú diaľničnú známku.

Diaľničné nálepky si môžete v SR zakúpiť na hraničných priechodoch, vybraných čerpacích staniciach, vybraných prevádzkach pošty a iných predajných miestach. Všetky predajné miesta sú riadne označené!

Nariadenie vlády SR č. 444/2010 Z. z. o výške spoplatnenia — ceny diaľničných nálepiek.

DIAĽNIČNÉ NÁLEPKY PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ S CELKOVOU HMOTNOSŤOU DO 3,5 t VRÁTANE PRÍPOJNÉHO VOZIDLA
Ročná diaľničná nálepka 50,00 €
Mesačná diaľničná nálepka 14,00 €
10-dňová diaľničná nálepka 10,00 €
Ročná diaľničná nálepka pre prípojné vozidlá* 50,00 €
Mesačná diaľničná nálepka pre prípojné vozidlá* 14,00 €
10-dňová diaľničná nálepka pre prípojné vozidlá* 10,00 €